GAMMA

Policealna Szkoła Kosmetyki i Rozwoju
ul. Rodzinna 83, Kłodzko

AKTUALNOŚCI

 

NABÓR DO GAMMY ZACZYNA SIĘ 2 MAJA 2017

Kierunki darmowe

 TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

TECHNIK MASAŻYSTA

Policealna Szkoła Kosmetyki i Rozwoju „Gamma” posiada uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  Zaświadczeniem Starosty Kłodzkiego z dnia  10.08.2012 r.,  nr 23/2012. Uprawnienia szkoły publicznej przyznane  są szkole  Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 24.09.2012 nr 38/2012.

 

Jednoroczna Niepubliczna Szkoła Kosmetyki i Rozwoju wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Zaświadczeniem  Starosty Kłodzkiego z dnia 10.08.2012 nr 22/2012 .

 

Absolwenci po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymują dyplom w języku polskim oraz suplement Europass w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych.

 

Wysokie umiejętności nauczycieli oraz bardzo dobra baza techno-dydaktyczna gwarantują wykształcenie wysoko wykwalifikowanych kosmetyczek. Szkoła przygotowuje do pracy w kraju i za granicą: w gabinetach kosmetycznych, w salonach odnowy biologicznej, w ośrodkach spa & wellness, w firmach kosmetycznych jako szkoleniowcy lub konsultanci, styliści paznokci (manicurzyści, pedicurzyści) i wizażyści.

 

Plan zajęć układamy z myślą o słuchaczach, którzy zobowiązni pracą zawodową, studiami, obowiązkami rodzinnymi -  nie będą mogli być obecni na wszystkich zjazdach.

 

Szkoła o kierunku technik usług kosmetycznych  jest całkowicie bezpłatna.

 

Szkoła wydaje zaświadczenia wymagane przez ZUS, KRUS, WKU.

 

Gamma współpracuje z wieloma firmami kosmetycznymi, które prowadzą dla uczennic szkolenia zakończone certyfikatami.

 

Gamma oferuje praktyki zawodowe w renomowanych hotelach i ośrodkach spa & wellness w Kotlinie Kłodzkiej.

 

Słuchaczki czynnie będą uczestniczyć w seminariach, pokazach i kongresach kosmetycznych w kraju.

    GALERIA

      Zobacz więcej zdjęć