All for Joomla All for Webmasters

Terminy przyjęć do szkół Gamma:


I zapis rekrutacja do szkoły zaczyna się od 1 maja 2019 do 31 października 2019.

Termin zajęć – druga połowa września 2019 roku.

PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY:

podanie o przyjęcie do szkoły na kierunek technik usług kosmetycznych

POBIERZ

podanie o przyjęcie do szkoły na kierunek technik masażysta

POBIERZWarunkiem przyjęcia do Policealnej Szkoły Kosmetyki i Rozwoju „Gamma” jest złożenie przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów:

  • oryginał bądź kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (potwierdzamy w sekretariacie) świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie trzeba mieć matury)
  • podanie o przyjęcie do szkoły kosmetycznej ( do odebrania  sekretariacie szkoły)
  • 1fotografie o wymiarach: 37mm x 52mm
  • obustronna kopia dowodu osobistego (ksero dowodu robimy na miejscu)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, skierowanie na badania lekarskie do pobrania w sekretariacie szkoły


 

Jeśli masz więcej pytań skontaktuj się z nami >>>

Policealna Szkoła Kosmetyki i Rozwoju „Gamma” posiada uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  Zaświadczeniem Starosty Kłodzkiego z dnia  10.08.2012 r.,  nr 23/2012. Uprawnienia szkoły publicznej przyznane  są szkole  Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 24.09.2012 nr 38/2012.

Jednoroczna Niepubliczna Szkoła Kosmetyki i Rozwoju wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Zaświadczeniem  Starosty Kłodzkiego z dnia 10.08.2012 nr 22/2012 .

Absolwenci po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymują dyplom w języku polskim oraz suplement Europass w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych.

Wysokie umiejętności nauczycieli oraz bardzo dobra baza techno-dydaktyczna gwarantują wykształcenie wysoko wykwalifikowanych kosmetyczek. Szkoła przygotowuje do pracy w kraju i za granicą: w gabinetach kosmetycznych, w salonach odnowy biologicznej, w ośrodkach spa & wellness, w firmach kosmetycznych jako szkoleniowcy lub konsultanci, styliści paznokci (manicurzyści, pedicurzyści) i wizażyści.

Plan zajęć układamy z myślą o słuchaczach, którzy zobowiązni pracą zawodową, studiami, obowiązkami rodzinnymi -  nie będą mogli być obecni na wszystkich zjazdach.

Szkoła o kierunku technik usług kosmetycznych  jest całkowicie bezpłatna.

Szkoła wydaje zaświadczenia wymagane przez ZUS, KRUS, WKU.

 

Back to top

facebook_page_plugin